uithettotaal


Ga naar inhoud

Hoofdmenu:


Productiegroep Zonder

achtergrond

ACHTERGROND


Stichting Productiegroep Zonder is een non profit-organisatie die in 1996 is opgericht met een tweeledig doel:

  • (beginnende) kunstenaars een podium bieden, waar zij hun werk (in de dop) samen met anderen kunnen uitproberen, verder kunnen ontwikkelen en waar zij ook zichzelf door de kruisbestuiving in het contact met anderen (en andere disciplines) verder kunnen vormen
  • het laagdrempelig (liefst gratis) aanbieden van voor- stellingen en kunstzinnige gebeurtenissen aan mensen 'met een smalle beurs'Zonder was over de jaren heen verantwoordelijk voor de productie van een aantal eigen toneelstukken, pro- duceerde een drietal
kinderstraattheaterfestivals in het Sterrebos, mee-organiseerde de festivalreeks "Uit Het Totaal" en maakte het mogelijk dat een aantal toneelgezelschappen hun voorstellingen ook opvoerden in het Oude RKZ.


Geld dat de stichting verdient, of via subsidie 'binnen- haalt', wordt ingezet om volgende projecten / producties te financieren. Op het festival "Uit Het Totaal" legt de stichting geld toe.

Zonder verzorgt publiekscampagne Wereldwaterdag
i.o.v. gemeente Groningen [foto's: CvW]


De stichting heeft -nog- geen eigen website. Meer informatie over Productiegroep Zonder is echter al te vinden op een
subsite van Chris van Wierst.Submenu


Terug naar inhoud | Terug naar hoofdmenu